ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 63 กิจกรรม Open House
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
06 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายแรมคืนและทดสอบวิชาพิเศษ
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ค่ายคุณธรรม
งานกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจการนักเรียน