สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปกราฟฟิคของชายทะเลหาดสำราญ แสดงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่อง