ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเด็กและเยาวชนหาดสำราญ หัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด
บ้านพักเด็กและครอบครับจังหวัดตรัง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหาดสำราญ จัดกิจกรรมตาม โครงการเด็กและเยาวชนหาดสำราญ หัวใจสีขาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และรับทราบถึงปัญหา และพิษภัยของยาเสพติด และสามารถสร้างผู้นำเด็กและเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดสำราญและชุมชน และเพื่อป้องกันยาเสพติดและลดการติดยาเสพติดรายใหม่ในวัยรุ่น ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,11:47   อ่าน 439 ครั้ง