ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม กีฬานักเรียน
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย จึงจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีนักเรียน “ฟ้า-ขาวเกมส์” เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางและทักษะด้านกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข สร้างความสามัคคี และภาคภูมิใจในท้องถิ่นหาดสำรา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอล แฮนด์บอล วู๊ดบอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 และการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยมี นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานในพิธี

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,15:29   อ่าน 616 ครั้ง