ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร-ถวายเทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา และการทำบุญตักบาตร ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา) โดยมีนักเรียนดำเนินการตามศาสนพิธีทุกขั้นตอน ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มีพระสงฆ์จากวัดหนองสมาน จำนวน 5 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเทียนพรรษา จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม   
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,16:03   อ่าน 920 ครั้ง