ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,09:45   อ่าน 868 ครั้ง