ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  จัดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะและความสามารถด้านภาษาไทย ประกอบด้วยการแข่งขันขับร้องเพลงไทย แต่งกลอน คัดลายมือ การแสดงละครเวที รำไทย  การละเล่นแบบไทย ทำขนมไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการวันสุนทรภู่ อาเซียน และการแต่งกายแบบไทย  ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดตรัง

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,14:49   อ่าน 366 ครั้ง