ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open House
กิจกรรม Open House
"เปิดบ้าน ส.ค. สานต่อเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา" #3
ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
 
 

           กิจกรรม Open House "เปิดบ้าน ส.ค. สานต่อเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา" #3 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ที่สนใจ  
          กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานนักเรียน การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกิจกรรมการแสดงผลงานจบรายวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
 
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2563,11:46   อ่าน 180 ครั้ง