ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค
พิธีมอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค
                      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ได้จัดพิธีมอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 35 คน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:23   อ่าน 111 ครั้ง