ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
        19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นได้ดำเนินงานภายใต้ระบบ SAMRAN MODEL เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง คำนึงถึงศักยภาพผู้เรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหา นำพาสู่การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,16:46   อ่าน 221 ครั้ง