ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.13 (พ.ศ.2561 – 2563) ปีการศึกษา 2563  วันที่ 20 มกราคม  2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,17:53   อ่าน 419 ครั้ง