ภาพกิจกรรม
การรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,11:37   อ่าน 228 ครั้ง