ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมรับการประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,15:22   อ่าน 30 ครั้ง