ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม science show การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษประเภทบินไกล การแข่งขัน Lab กริ๊ง การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,09:56   อ่าน 25 ครั้ง