ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะชีวิตที่ดีในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,10:01   อ่าน 198 ครั้ง