ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชน  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของศาสนาทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,11:54   อ่าน 103 ครั้ง