ภาพกิจกรรม
อบรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ มัธยมศึกษาปีที่4
     โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   ณ หอประชุมโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง  ปลูกฝัง  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

     --->ประมวลภากิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,17:35   อ่าน 24 ครั้ง