ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
     โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  ณ หอประชุมโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน  และดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมได้อย่างเหมาะสม  และมีความสุข

     --->ประมวลภากิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,17:42   อ่าน 35 ครั้ง