ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
     --->ประมวลภาพ 
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,13:46   อ่าน 23 ครั้ง