เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.38 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.09 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.47 KB