ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วศ.บ.อุตสาหการและการผลิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (สัมภาษณ์อย่างเดียว)
#สมัครออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
#สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันสอบสัมภาษณ์คณะจะแจ้งในไลน์กลุ่ม
#ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 7 ตุลาคม 2565
#รายงานตัว/ชำระเงินค่าลงทะเบียน : 7 – 31 ตุลาคม 2565
#น้องๆ ม.6 และ ปวช.3 อยากเรียนวิศวะ จบแล้วมีสิทธิ์สอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) สาขาวิชาเปิดรับ 2 วิชาเอก (รับวิชาเอกละ 30 คน)
☆ วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
☆ วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต
#สมัครเรียนวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตกันครับ
#มาเรียนวิศวะที่วิทยาเขตวังไกลกังวลดีกว่า
#วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตเสริมทักษะพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติ
คลิกเว็บไซต์รับสมัคร
https://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,16:57   อ่าน 251 ครั้ง