ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019 Bangkok Thailand
ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ "International Robotic Olympiad 2019" Bangkok Thailand ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต 
- การแข่งขัน Planet Exploration Competition ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
  1. นายชัยภูมิ เอียดมิ่ง
  2. นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
  3. นายวุฒิพงษ์ สามทอง
- การแข่งขัน Robot Soccer Competition
  1. นายบุญหลง ใจบุญ
  2. นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
  3. นายวุฒิพงษ์ สามทอง
ฝึกสอนโดย ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์ ชนะศึก นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น นายไพศาล นาคแป้น และนางรัศมี ปราบเสร็จ
อำนวยการฝึกโดย นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 355 ครั้ง