ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน PSU ROBOTICS COMPETTION 2019
ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ ประจำปี 2562

สรุป ผลการแข่งขัน PSU ROBOTICS COMPETTION 2019
1. Sumo-junior รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
       เด็กหญิงนิศาชล วรรณบวร (โรงเรียนปิบุตรศึกษากร)
       นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
2. Sumo-senior รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
       นายบุญหลง ใจบุญ
       นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
       นายวุฒิพงศ์ สามทอง
3. Sumo-open รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
       นายบุญหลง ใจบุญ
       นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
       นายวุฒิพงศ์ สามทอง


ที่ปรึกษาชุมนุมและฝึกสอนโดย คุณครูยุทธพงศ์ ชนะศึก และนายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น
อำนวยการโดย นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 269 ครั้ง