ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้คำขวัญ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเอง และรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา และได้เข้าร่วมในการประกวดระดับภาคใต้ประจำปี 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป

ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมการนำเสนอ ได้แก่
1. นางสาวศิรินธรณ ระนอง
2. นางสาวอัสมาแกล้วกล้า
3. นางสาวขวัญจิราหวังบริสุทธิ์
4. นางสาวพิมพ์ศิริแก้วจันทร์
ครูที่ปรึกษาชมรม - นางสาวกัสสมา ใจสมุทร และนางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 322 ครั้ง