ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประกาศเกียรติคุณ ด้านการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
กระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แด่ นางเกยูร ชูทอง ครูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จังหวัดตรัง บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังทางสังคมในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ในงาน "วันส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปี 2562" วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 458 ครั้ง