ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563

 


ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

วิธีการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
  • สมัครระบบออนไลน์ ที่ http://www.hrw.ac.th/
  • Facebook : โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ระดับชั้น ม.1

https://forms.gle/kseJPZeeg459QjoQ9

ระดับชั้น ม.4

https://forms.gle/VbEbYyLoUQKJytPo6


หลักฐานการสมัครของนักเรียน

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
5. สำเนาสูติบัตรของ นักเรียน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานผลการสอบโอเน็ต จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ จำนวน 1 ชุด


* หมายเหตุ

- นักเรียนสำเนาเอกสารมาให้พร้อมก่อนยื่นใบสมัคร
- สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการโรคติดต่อ COVID - 19
- เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing


โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 157 ครั้ง