ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เยื่ยมบ้าน ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดย นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม และครูที่ปรึกษาออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 7 ครั้ง