ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค
พิธีมอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค
                        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานอำนวยการและแผนงาน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ได้จัดพิธีมอบทุนให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 35 คน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 14 ครั้ง