ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
การพัฒนารูปแบบการสอนฯ Active Learning
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
คู่มือนักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายอดุลย์ ชูเนตร์ ผอ.โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยแด่ ครูอภิชาติ นวลแก้ว
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
กสศ. รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศวันเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 64
การรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ยินดีต้อนรับครูผู้สอน 3 ท่าน
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64