ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
วันครู หาดสำราญ
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 62
ขอประกาศเกียรติคุณ ด้านการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 62
กิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
การแข่งขัน PSU ROBOTICS COMPETTION 2019
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019 Bangkok Thailand
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 62
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ซูโม่) ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 62